Elisenda Renom, teràpia,formació i art

Gràcies Einat per la teva manera d’acompanyar que, per a mi, no només integra els teus coneixements, ofici i anys d’experiència que són molts, sinó també la riquesa i suma del teu bagatge multidisciplinari generant així una mirada àmplia i transversal. A més, la teva sensibilitat i respecte sempre m’han fet sentir segura, tranquil·la i disponible per aprendre. Moltes gràcies!